Πανίσχυρα Εργαλεία Παροχής Δεδομένων Data Services

Επιλέξτε χρηματιστηριακά δεδομένα, σε πραγματικό χρόνο ή με καθυστέρηση, μέσω web services ή έτοιμων web controls/widgets.

Web Solutions / Widgets

Η Inforex έχει τη δυνατότητα παροχής και εμπλουτισμού της εταιρικής ιστοσελίδας εισηγμένων ή λοιπών εταιριών του ευρύτερου χρηματοοικονομικού τομέα, με δεδομένα που αφορούν την χρηματιστηριακή ενημέρωση και τις επενδυτικές σχέσεις.

Συγκεκριμένα έχει τη δυνατότητα να δώσει σε εταιρικές ιστοσελίδες χρηματιστηριακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο ή με καθυστέρηση μέσω:

Mercury System

Web Services

Έτοιμα Web Controls

Ενδεικτικά παραδείγματα Ανάπτυξης και Παροχής Χρηματιστηριακών Δεδομένων

Δείκτες

Γραφήματα

Πίνακες Τιμών

Calculators

Οικονομικό Ημερολόγιο

Επιτόκια Τραπεζών (Euribor-Libor)

Κυβερνητικά Ομόλογα

Συναλλαγματικές Ισοτιμίες

Εμπορεύματα

Σελίδα Επενδυτικών Σχέσεων

Ανάλυση Pivot

Ανάλυση CoT

Οικονομικό Ημερολόγιο

Το Οικονομικό Ημερολόγιο της Inforex αποσκοπεί στον εμπλουτισμό των ιστοσελίδων ή/και εφαρμογών οι οποίες έχουν στόχο την ενημέρωση των συνδρομητών τους. Το Οικονομικό Ημερολόγιο περιλαμβάνει λεπτομερώς όλες τις παγκόσμιες οικονομικές δραστηριότητες, παρουσιάζοντας οικονομικούς δείκτες, Macro & Micro οικονομικά δεδομένα καθώς και πληροφορίες για επιτόκια και σημαντικές εκθέσεις αναφορικά με τις οικονομίες των χωρών.

Τρόποι Χρήσης

 • Αποστολή δεδομένων σε μορφή XML από τους servers της Inforex με τεχνολογία push-server στην εκάστοτε χρηματιστηριακή πλατφόρμα του χρήστη.

 • Δυνατότητα δημιουργίας custom πλατφόρμας απεικόνισης με hosting στους servers της Inforex.

 • Δυνατότητα επιλογής από έτοιμα πρότυπα (templates) της Inforex.

Πλεονεκτήματα

 • Πλήρης πρόσβαση σε οικονομικά δεδομένα παγκοσμίως.

 • Όλες οι ενημερώσεις και οι αναβαθμίσεις πραγματοποιούνται αυτόματα από το Κέντρο Ειδήσεων της Inforex.

 • Εύκολη ενσωμάτωση σε εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών.

 • Ιστορικά δεδομένα 5ετίας με δυνατότητα φίλτρου.

 • Περιοδικές οικονομικές πληροφορίες για τα επόμενα 2 έτη.

Economic Calendar Widget

StockOnWeb

Υπηρεσία Απεικόνισης Χρηματιστηριακών Πληροφοριών Εισηγμένων Εταιριών

Το προϊόν StockOnWeb αναπτύχθηκε από την Inforex και επιτρέπει στις εισηγμένες εταιρίες την παροχή ολοκληρωμένης ενημέρωσης μέσω απεικόνισης εταιρικών χρηματιστηριακών πληροφοριών, εταιρικών νέων με δελτία τύπου, οικονομικών καταστάσεων και λοιπών χρηματιστηριακών στοιχείων, στην επίσημη εταιρική τους ιστοσελίδα.

Όλες οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες μέσω link το οποίο ενσωματώνεται στην εταιρική ιστοσελίδα. Η υπηρεσία φιλοξενείται στους servers της Inforex τηρώντας όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας.

Τρόποι Χρήσης

 • Τιμή μετοχής (Σε πραγματικό χρόνο ή Με καθύστερηση 15min).

 • Ημερήσιο γράφημα μετοχής.

 • Ιστορικά στοιχεία.

 • Οικονομικές καταστάσεις.

 • Αλλαγές μετοχικού κεφαλαίου.

 • Διανομή μερισμάτων.

 • Εταιρικές ανακοινώσεις Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 • Οικονομικά νέα & reports μέσω του Κέντρου Ειδήσεων της Inforex.

 • Δυνατότητα προβολής Διεθνών Δεικτών, Μετοχών, Παραγώγων.

 • Δυνατότητα ενσωμάτωσης P/L calculators.

Υπηρεσία StockOnChart

Δυναμικά γραφήματα (Ajax Charts) για εισηγμένες εταιρίες

Η υπηρεσία StockOnChart παρέχει την δυνατότητα ενσωμάτωσης ημερήσιων και εβδομαδιαίων γραφημάτων, απεικόνισης του όγκου μετοχής τους καθώς και λοιπών δεικτών τεχνικής ανάλυσης. Υποστηρίζει γραφήματα που αφορούν το σύνολο της Αγοράς (Market value graphics), Δείκτες, Σύγκριση κλαδικών δεικτών, Ιστορικά στοιχεία προ και μετά από split μετοχών καθώς και παρουσίαση των δεδομένων σε Excel και σε comma delimited format.

Πληροφορίες Που Διατίθενται

 • Γράφημα Ποσοστιαίας Μεταβολής (% Change) της τιμής μετοχής.

 • Ταυτόχρονη απεικόνιση τιμών και όγκων των αξιών.

 • Γραφική σύγκριση μεταξύ 2 ημερομηνιών.

 • Γραφική σύγκριση μεταξύ 2 ημερομηνιών σε μορφή Excel.

 • Απεικόνιση εταιρικών νέων με τη μορφή εικονιδίου στο γράφημα.

 • Σύγκριση απόδοσης των δεικτών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 • Σύγκριση χρηματιστηριακών στοιχείων ADR, GDR κτλ. με αυτά των ανταγωνιστριών εταιριών.

 • Δυνατότητα απεικόνισης δεδομένων ως «αναδυόμενο παράθυρο» στο γράφημα.

Per Quote Fee

Παροχή χρηματιστηριακών δεδομένων (Επιπέδου 2) σε πραγματικό χρόνο, με την μορφή μεμονωμένων quotes, για αποτίμηση χαρτοφυλακίου & υπηρεσίες εντολοδοσίας.

Non-Display Data

Παροχή χρηματιστηριακών δεδομένων τύπου «Non-Display», χωρίς την εμφάνιση της πρωτότυπης πληροφορίας, σε πραγματικό χρόνο, για την ενεργοποίηση εντολών και την εκτέλεση συναλλαγών.